Aprovat el Programa de suport a l'ocupació del 2017

Dilluns, 7 de novembre de 2016 a les 16:00

L'Ajuntament de Cervelló ha aprovat el Programa de suport a l'ocupació en el marc del Pla Metropolità de suport a les polítiques socials municipals 2016-2019 de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

El programa comportarà la contractació per l'any vinent de 6 professionals de diferents perfils, prèvia selecció que es gestionarà des del Departament de Recursos Humans municipal.

Lany 2012 l'Àrea Metropolitana de Barcelona va obrir una nova línia de cooperació econòmica per tal de donar suport a les polítiques socials dels Ajuntaments metropolitans amb l'objectiu de crear i diversificar l'activitat econòmica i de generar llocs de treball.

Aquesta nova línia anomenada Pla Metropolità de Suport a les Polítiques Socials Municipals tenia com a finalitat recolzar les accions municipals destinades a incrementar l'ocupació efectiva, considerant prioritaris aquells col·lectius amb dificultats (joves, dones, aturats de llarga duració i els pertanyents a famílies amb tots els seus membres a l'atur) així com aquelles altres dissenyades per promoure l'activitat emprenedora i l'autoocupació.

El Govern de l'Àrea Metropolitana de Barcelona ha acordat mantenir aquesta línia de cooperació econòmica que, pel mandat 2016-2019, comporta una assignació econòmica per l'Ajuntament de Cervelló de cent trenta-nou mil cent quaranta euros (139.140,00 EUR).

El Pla s'articula al voltant de dues convocatòries, 2016 i 2018, persegueix les mateixes finalitats que llavors i prioritza els mateixos col·lectius. Aquest programa conté les següents actuacions per al 2017:

1. Organització i manteniment dels arxius municipals

2. Suport administratiu al Departament de Recursos Humans

3. Suport tècnic per l'impuls i manteniment de la pàgina web i altres tasques relatives a comunicació

4. Suport en la dinamització dels Departaments de Cultura, Esports i Gent Gran.

5. Neteja i manteniment de la vegetació en vorals de carrers d'urbanitzacions i en parcel·les municipals.

Per desenvolupar aquestes actuacions, l'Ajuntament contractarà 1 tècnic/a en arxivística, 1 auxiliar administratiu/va, 1 tècnic/a en comunicació, 1 tècnic/a de suport dinamitzador i 2 operaris per a la brigada forestal.

Darrera actualització: 24.04.2017 | 09:59