Comença la prohibició de fer foc al bosc

Dimecres, 17 de març de 2021 a les 12:00

Fins al 15 d'octubre està totalment prohibit fer cap foc en els terrenys forestals (poblats o no per espècies arbòries) i en la franja de 500 metres que els envolta.

La norma regula que en els terrenys forestals no es pot encendre foc sigui quina en sigui la finalitat, especialment no es poden cremar rostolls, marges i restes d'aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria ni fer focs d'esbarjo. Queda exclosa de la prohibició, dintre de les àrees recreatives i d'acampada i en parcel·les de les urbanitzacions, la utilització dels fogons de gas i de barbacoes d'obra amb mataguspires. Tampoc es pot fer foc per a activitats relacionades amb l'apicultura, llençar objectes encesos, abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser causa de l'inici d'un foc, així com llençar coets, globus, focs d'artifici o altres artefactes que continguin foc i la utilització de bufadors o similars en obres realitzades en vies de comunicació que travessin terrenys forestals.

Amb tot, el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya pot autoritzar, de manera extraordinària, realitzar determinats treballs i activitats que suposen un risc d'incendi forestal.

Durant el període comprès entre el 16 d'octubre i el 14 de març de l'any vinent les persones que tinguin previst fer foc en els terrenys forestals de Catalunya definits a l'article 2 de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, i a la franja de 500 metres que els envolta, no necessiten d'una autorització administrativa però sí que ho han de comunicar prèviament (ORDRE MAB/62/2003, de 13 de febrer, per la qual es despleguen les mesures preventives que estableix el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestal).

Darrera actualització: 18.03.2021 | 08:02