Consulta de les llistes del Cens Electoral per poder votar en les properes Eleccions Generals

Dijous, 7 de març de 2019 a les 11:58

(más abajo versión en castellano)

Dilluns 11 de març, i fins al 18 de març (ambdós inclosos), s’obre el període per consultar les llistes del Cens Electoral vigents al municipi de Cervelló, per tal que la població pugui comprovar si les seves dades són correctes, amb motiu de les Eleccions Generals que se celebraran el pròxim dia 28 d’abril de 2019.

Les persones interessades es podran adreçar a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania d’aquest Ajuntament, en horari d’oficina de 8 a 14 hores de dilluns a divendres, i els dijous de 17 a 20 hores.

El Cens electoral exposat inclou als votants empadronats en el municipi fins al dia 28 de desembre de 2018, la no inclusió en el Cens no permetrà votar, per la qual cosa és important la seva comprovació i la presentació, si escau, de les reclamacions oportunes.

----

Consulta de las listas del Censo Electoral para poder votar en las próximas Elecciones Generales

Lunes 11 de marzo, y hasta el 18 de marzo (ambos incluidos), se abre el período para consultar las listas del Censo Electoral vigentes en el municipio de Cervelló, para que la población pueda comprobar si sus datos son correctos, con motivo de las Elecciones Generales que se celebrarán el próximo 28 de abril de 2019.

Las personas interesadas podrán dirigirse a la Oficina de Atención a la Ciudadanía de este Ayuntamiento, en horario de oficina de 8 a 14 h de lunes a viernes, y los jueves de 17 a 20 horas.

El Censo electoral expuesto incluye a los votantes empadronados en este municipio hasta el día 28 de diciembre de 2018, la no inclusión en el Censo no permitirá votar, por lo que es importante su comprobación y la presentación, si procede, de las reclamaciones oportunas.

Darrera actualització: 07.03.2019 | 11:59