Coronavirus: afectació al Registre Civil

Dimecres, 18 de març de 2020 a les 12:15

El Registre Civil de Cervelló ha limitat l’atenció al públic mentre duri l’estat d’alarma generat per la crisi del coronavirus.

Atenent l’acord adoptat per la Junta Sectorial de Jutges de Sant Feliu de Llobregat el passat 12 de març, el Registre Civil només atendrà casos urgents com:

  • Inscripcions de naixement: també es poden fer telemàticament des dels centres sanitaris, sense necessitat de la presència física dels progenitors en les oficines dels registres civils, conforme la Llei 19/2015 de 13 de juliol.
  • Inscripcions de defunció.
  • Fes de Vida i d’Estat: només aquelles sol·licituds que no admeten demora en el temps.
  • Les cites prèvies concedides en diferents matèries només seran ateses en cas d’extrema urgència.
  • Certificacions urgents per al DNI i passaport. NOTA IMPORTANT: La vigència dels DNI que caduquin aquest any ha quedat prorrogada fins al 13 de març de 2021.
  • Celebració de casaments: l’accés a la sala on se celebri queda restringit als contraents i als dos testimonis.

Totes les sol·licituds de certificats s’han d’adreçar al Registre Civil de forma telemàtica i seran remeses de la mateixa manera al domicili de la persona interessada que haurà d’indicar-se a la sol·licitud. Aquestes sol·licituds es tramitaran a través del següent enllaç al web del Ministerio de Justicia https://sede.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Sede/es/tramites

També podeu realitzar consultes al correu electrònic del Registre Civil de Cervelló: registrocivil.cervello@justicia.es

Darrera actualització: 18.03.2020 | 13:26