Coronavirus: la mascareta serà obligatòria en espais públics a partir de demà

Dimecres, 20 de maig de 2020 a les 15:15

A partir de demà dijous, 21 de maig, serà obligatori l’ús de mascaretes en espais a l'aire lliure i en qualsevol espai tancat d'ús públic o que es trobi obert al públic, sempre que no sigui possible mantenir una distància de seguretat interpersonal de almenys 2 metres.

L'obligació afecta a les persones més grans de 6 anys i per a la població infantil entre 3 i 5 anys el seu ús és recomanable. La mascareta continua sent obligatòria al transport públic. Es pot portar qualsevol tipus de mascareta però es recomana, preferentment, les higièniques i quirúrgiques, i sigui quin sigui la classe de mascareta ha de cobrir completament el nas i la boca.

Queda fora d’aquesta obligació:

  • Qui presenti algun tipus de dificultat respiratòria que es pugui veure agreujada per l'ús de mascareta.
  • A qui l'ús de mascareta resulti contraindicat per motius de salut degudament justificats, o que per la seva situació de discapacitat o dependència presentin alteracions de conducta que facin inviable la seva utilització.
  • Quan s'ha de desenvolupar activitats en què, per la mateixa naturalesa d'aquestes, resulti incompatible l'ús de la mascareta.
  • A causa de força major o situació de necessitat.
Darrera actualització: 21.05.2020 | 09:35