El Ple de l’Ajuntament de Cervelló aprova inicialment el Pla Local d’Educació Cervelló Educa

Dilluns, 6 d'agost de 2018 a les 00:00

El Ple de l’Ajuntament ha aprovat inicialment el Pla Local d’Educació Cervelló Educa mitjançant el qual es regiran les polítiques educatives durant el període 2017-2024.

El Pla es troba en període d’informació publica, durant un termini de 30 dies, mitjançant l’e-tauler, la pàgina web municipal (www.cervello.cat) i el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) per tal que es puguin examinar i formular les reclamacions i al·legacions pertinents.

Si en el termini d’informació pública no es presentés cap reclamació el Pla es considerarà aprovat definitivament i l’acord d’aprovació definitiva s’inserirà al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona per a públic coneixement.

En paraules de l’alcalde, José Ignacio Aparicio, “Cervelló Educa vol ser una eina més perquè la ciutadania pugui créixer personalment i col·lectivament en un territori i en una comunitat amb un ampli potencial educatiu”. I afegeix que “és un instrument viu i participatiu que ha de servir d’eina de transformació i millora educativa per a tots els cervellonins i cervellonines, independentment de la seva edat.”.

El Pla Educatiu Cervelló Educa fa una diagnosi socioeducativa de les necessitats i potencialitats educatives així com dels recursos disponibles al municipi. L’Informe fixa 7 línies estratègiques de treball amb les que canalitzar els objectius emergents del Pla i desenvolupar les accions necessàries per portar-los a terme.

L’informe ha permès a l’Ajuntament la possibilitat de treballar amb els agents educatius del territori de forma conjunta; conèixer amb més profunditat la realitat socioeducativa local; sistematitzar els recursos existents i necessitats emergents del municipi; planificar de manera més eficient els continguts dels projectes i optimitzar les col·laboracions en projectes, així com identificar les mancances en el treball en xarxa i fer propostes de millora.

Cervelló Educa ha estat redactat per la sociòloga i especialista en projectes de política educativa Florencia Kliczkowski amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona (Servei de Suport Municipal de la Gerència de Serveis d’Educació) i amb la participació de l’equip de l’Ajuntament de Cervelló creat per a l’efecte.

Darrera actualització: 06.08.2018 | 12:20