Inici d'obres de canalització d’aigües residuals a Can Paulet

Dimarts, 2 de juny de 2020 a les 13:00

Demà dimecres començaran les obres de construcció d’un bombament d’aigües residuals al carrer Anoia de Can Paulet.

El projecte de l’obra contempla la construcció d’un bombament d’aigües residuals i una canonada d’impulsió des del pou existent al carrer Anoia fins al pou de clavegueram per gravetat a la cruïlla del carrer Anoia amb el carrer Gironès de la urbanització Can Paulet.

En aquests moments, la xarxa existent de clavegueram és unitària formada per diversos tubs que recullen les aigües residuals de les diferents finques i també els seus baixants d’aigües pluvials. Actualment hi ha 14 habitatges connectats a la xarxa de residuals i no hi ha embornals connectats a la xarxa. La xarxa actual on es preveu actuar està formada pels ramals que desguassen per gravetat a diversos pous.

La solució plantejada consisteix en actuacions de renovació a la xarxa de residuals per gravetat entre els pous, l’enderroc i reconstrucció d’un pou actual i la millora d’un altre, la renovació del sobreeixidor del pou de bombament, la construcció d’una nova xarxa d’impulsió des del pou actual fins a un nou pou i la connexió amb el col·lector.

Com  a treballs previs es realitzarà l’esbrossada de tota la zona on s’hauran d’implantar les noves canalitzacions i es condicionarà l’accés a totes les zones de treball executant on calgui un pas provisional amb terres, a més de fer les cales per a la localització dels serveis existents i la demolició del paviment asfàltic i de vorera associat a la implantació dels nous col·lectors. Els treballs en vorera i calçada es realitzaran deixant en tot moment un pas alternatiu a vianants i vehicles, per la qual cosa no es tallarà el carrer al trànsit rodat. Les obres duraran aproximadament un mes i mig i tenen un pressupost de 48.327,23 euros.

Darrera actualització: 02.06.2020 | 20:34