La nova Ordenança del Civisme, a punt per aprovar-se

Dimarts, 20 de novembre de 2018 a les 14:30

El Ple de l’Ajuntament de Cervelló aprovarà l’Ordenança del Civisme en la pròxima sessió que se celebrarà la setmana vinent.

L’Ordenança ha estat redactada per una comissió que es va nomenar a tal efecte i recull les aportacions rebudes a l’Ajuntament per part de persones particulars, d’entitats i de grups municipals durant els últims mesos. També contempla la informació recollida a les fitxes que es van presentar durant la campanya que es va fer en el marc de la Fira de Cervelló de l’any 2017 i les dades que van aportar els agents cívics contractats per desenvolupar aquesta tasca.

Amb aquesta Ordenança, el consistori vol contribuir a l’enfortiment d’un marc de civisme, de convivència social i de respecte mutu entre els ciutadans i ciutadanes del nostre municipi. D’igual manera, es vol implicar la ciutadania en el civisme actiu, amb respecte cap a l’espai col·lectiu, millorant la convivència i les relacions ciutadanes amb l’objectiu de reduir els actes incívics. La norma regula una sèrie de mesures adreçades de forma específica al foment i promoció del civisme i la convivència ciutadana a l’espai públic, però també a l’espai privat. L’esperit de la norma  és fomentar les relacions solidàries, tolerants i respectuoses entre tots els ciutadans.

Mitjançant la nova Ordenança es volen establir les normes que garanteixin els nostres drets i els nostres deures, d’una banda, i l’ús correcte de l’espai públic, d’altra banda. En aquest sentit, més enllà de la perspectiva jurídica, aquesta regulació vol emfatitzar el seu caràcter pedagògic i formatiu, la qual cosa possibilita que es generin bones relacions de veïnatge.

Un cop sigui aprovada pel Ple, l’acord i el text de l’Ordenança se sotmetran a informació pública durant un mes per presentar al·legacions i reclamacions i si no s’hi formula cap, esdevindrà aprovada definitivament. No obstant això, podeu consultar l’esborrany del text de l’Ordenança clicant a l’arxiu adjunt.

Darrera actualització: 20.11.2018 | 15:18