Mesures aplicables al personal i serveis municipals pel coronavirus

Dijous, 12 de març de 2020 a les 19:15

L’Ajuntament de Cervelló ha aprovat una sèrie de mesures de caràcter temporal i extraordinari amb motiu de la situació generada per l’evolució del coronavirus en relació amb el personal i els serveis municipals que s’aplicaran durant els pròxims 15 dies.

Pel que fa al personal, dels treballadors i treballadores que hagin d’estar en situació d’aïllament continuaran percebent el cent per cent de les seves retribucions, si tenen familiars a càrrec tindran més flexibilitat horària i, en cas que sigui imprescindible i així s’acrediti, es permetrà la permanència del personal al seu domicili, tenint la consideració de deure inexcusable. A més, en supòsits necessaris i justificats i tenint en compte les possibilitats informàtiques, es poden autoritzar modalitats de feina no presencials o teletreball. També es podran reorganitzar els torns o fer modificacions horàries per prestar els diferents serveis

Respectea a l’atenció al públic, es redueix l’horari de 9 a 13 hores i es prioritzarà l’atenció telefònica i telemàtica. El consistori també pren mesures higièniques especials, com la col·locació de solucions alcohòliques per la neteja de les mans, i d’altres per garantir la distància de seguretat mínima entre les persones que recomanen les autoritats sanitàries. A més, es treballarà per evitar les aglomeracions a les sales d’espera i els espais comuns.

L’Ajuntament també ha ajornat totes les proves de selecció de personal que estaven convocades per aquests dies, concretament les places de tècnic/ d’obra pública, prevista de demà divendres, i les d’agent de la Policia Local de dilluns vinent.

Llevat de situacions d’urgència justificades a valoració de cada Departament, també s’han d’anul·lar reunions de treball, entrevistes amb usuaris,  cursos i activitats formatives del personal.

Aquestes mesures es posen en marxa avui dijous i fins al dia 27 de març, sens perjudici d’acordar la seva pròrroga o l’adopció d’altres mesures en funció del desenvolupament de la situació de pandèmia pel Covid-19.

Podeu consultar el decret d'aprovació d'aquestes mesures clicant a l'arxiu adjunt.

Darrera actualització: 12.03.2020 | 20:12