Obert el període d’informació pública del projecte constructiu d’una marquesina al camp d’esports

Divendres, 25 de gener de 2019 a les 08:30

S’ha obert, durant trenta dies, el període d’informació pública del projecte d’obra local ordinària anomenat Projecte executiu per a la construcció d’una marquesina al camp de futbol municipal de Cervelló, que el Ple de l’Ajuntament de Cervelló va aprovar inicialment el dijous 17 de gener de 2019, en sessió ordinària.

El passat dijous 24 de gener, el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) va publicar aquest anunci perquè totes aquelles persones que vulguin realitzar alguna reclamació o suggeriment respecte a aquest projecte es puguin presentar davant l’Ajuntament durant el termini d’informació pública, per qualsevol dels mitjans que permet la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

En aquest sentit i en compliment del tràmit d’informació pública, l’expedient, l’acord esmentat i el projecte es poden consultar al web municipal (http://www.cervello.cat/ajuntament/obra-publica/) i al Departament d’Urbanisme i Planejament de l’Ajuntament de Cervelló, tots els dies feiners, entre les vuit i les catorze hores, durant el termini de trenta dies.

Amb aquesta coberta es pretén que les grades tinguin millors prestacions i es puguin cobrir per protegir als espectadors de les inclemències meteorològiques.

 

Darrera actualització: 25.01.2019 | 12:37