Programa d’adequació d’habitatges 2021

Dijous, 4 de febrer de 2021 a les 08:15

El Consorci Metropolità de l’Habitatge ha llançat una nova convocatòria del Programa d’Adequació d’Habitatges per aquest any.

Fins al 31 de desembre o fins que s’exhaureixi la dotació pressupostària es poden tramitar les sol·licituds per rebre una subvenció per rehabilitar els habitatges privats destinats a residència habitual i permanent, amb la finalitat de fomentar la millora de l’eficiència energètica i la sostenibilitat, la conservació, la millora de la seguretat d’utilització i de l’accessibilitat, per tal d’incidir en la qualitat de vida dels ciutadans, la millora de les condicions d’habitabilitat i la millora del paisatge urbà.

Per tant, el tipus d’actuacions que són objecte d’ajuts s’estableix segons les següents línies d’actuació:

a) Actuacions d’obtenció i/o millora de l’habitabilitat: destinades al fet que l’habitatge assoleixi les condicions mínimes d’habitabilitat legalment exigides.

b) Actuacions d’adaptació de les instal·lacions de l’interior de l’habitatge: d’adaptació a la normativa vigent o aplicable de les instal·lacions individuals de l’habitatge, xarxa d’aigua, xarxa elèctrica, xarxa de gas canalitzat, telecomunicacions, sanejament, etc.

c) Millores energètiques i de sostenibilitat:  destinades a la millora de la sostenibilitat energètica, com són la millora de l’aïllament de l’habitatge per optimitzar la demanda energètica i assegurar el confort acústic; la incorporació de proteccions solars en les obertures; el canvi de tancaments (finestres, portes de sortida a balcons, altres tancaments exteriors practicables); la substitució de làmpades i lluminàries per altres de major rendiment energètic,il·luminació LED, entre d’altres. També es considerarà subvencionable la instal·lació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics.

d) Actuacions d’adaptació de la mobilitat de l’habitatge: actuacions puntuals que millorin l’accessibilitat i la mobilitat interior de l’habitatge, com també la seva adaptació total o parcial. En concret, la instal·lació d’aparells elevadors, la substitució de banyera per dutxa, l’eixamplament o adequació de portes, passadissos, habitacions, cambra higiènica, cuina o altres, entre d’altres.

Es poden beneficiar de les subvencions els propietaris i arrendataris d'habitatges unifamiliars privats i d’habitatges individuals privats en edificis de tipologia residencial col·lectiva tant si estan constituïts en règim de propietat horitzontal com si no.

La quantitat màxima a concedir per habitatge serà d’un 35% del cost subvencionable amb un topall màxim de 5000 euros per a cada una de les quatre tipologies d’actuacions.

Poden consultar les bases de la convocatòria, l’esquema de tramitació i comprovar si es compleixen els requisits en els arxius adjunts, a més de descarregar els impresos que cal complimentar al web www.cmh.cat o fer la consulta directament a les Oficines d’Atenció a la Ciutadania de l’Ajuntament.

Darrera actualització: 04.02.2021 | 13:12