Juntes de Govern

La Junta de Govern Local està integrada per l'alcalde i un nombre de regidors/res no superior al terç del nombre legal d'aquests, nomenats i separats lliurement per l'alcalde mitjançant una resolució, de la qual es dóna compte al Ple Municipal:

  • José Ignacio Aparicio i Ciria - Alcalde
  • Cristina Martinez i Rodríguez - 1a tinenta d'alcalde
  • Montserrat Canas i Moldón - 2a tinenta d'alcalde
  • Juan Santiago Valea - 3r tinent d'alcalde
  • Marian Herrera i Fernández - 4a tinenta d'alcalde

La finalitat de l'acció de la Junta de Govern Local és l'assistència a l'alcalde en l'exercici de les seves funcions i també assumirà aquelles atribucions que l'alcalde o un altre òrgan municipal li delegui o li atribueixin les lleis.

Les sessions ordinàries es duen a terme quinzenalment cada dimarts, a les 17 hores.

Al portal de transparència pots consultar els acords presos en el marc d’aquestes reunions, que no inclouen dades personals.

Darrera actualització: 13.09.2018 | 08:48
Darrera actualització: 13.09.2018 | 08:48