Aprovació inicial del “Projecte d'execució de la nova àrea de skatepark dins la zona esportiva municipal de Cervelló”

Es fa públic que el Ple de l'Ajuntament en sessió ordinària de data 25 de gener de 2018, va aprovar inicialment el “Projecte d'execució de la nova àrea de skatepark dins la zona esportiva municipal de Cervelló” i se sotmet a informació pública durant el termini de trenta dies a comptar a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Darrera actualització: 30.01.2018 | 13:55