Agents interins de la Policia Local per constituir una borsa de treball

Per Decret de la regidora de Recursos Humans 1102/2017, de 17 d’octubre s'ha aprovat la convocatòria i les Bases que han de regir la selecció, mitjançant concurs oposició lliure, per constituir una borsa de treball d’agents interins de la Policia Local.

El termini per presentar la sol·licitud i documentació corresponent és de 20 dies hàbils a comptar des del dia següent de l'anunci que, d'aquesta convocatòria, es faci al DOGC. A través d'aquest mateix lloc s'informarà del termini concret que les persones interessades tenen per lliurar la documentació.

Per a més informació, podeu consultar les Bases reguladores que estan a disposició en aquesta mateixa pàgina web.

Per a qualsevol dubte us podeu adreçar al Departament de Recursos Humans de l'Ajuntament en horari de 8 a 14 hores de dilluns a divendres.

El termini per presentar les sol·licituds i documentació corresponent a aquest procés de selecció comença el dia 2 de novembre i finalitza el dia 29 de novembre.

Per Decret 1367/2017 d’11 de desembre s’ha aprovat la llista provisional d’admesos i exclosos, s’ha designat el tribunal qualificador i es determina la data d’inici de les proves. S’atorga un termini de 5 dies hàbils als aspirants exclosos per la presentació d’esmenes i reclamacions. Aquest termini finalitza el divendres 22 de desembre.

Documents d’interès:

  • Decret 1102/2017 aprovació bases i convocatòria per constituir una borsa de treball d'agents interins de la Policia Local
  • Bases per constituir una borsa de treball d'agents interins de la Policia Local
  • Anunci BOPB publicació Bases
  • Anunci DOGC publicació convocatòria
  • Decret 1367/2017 llista provisional admesos i exclosos.
  • Model instància

Per Decret 1439/2017, de 27 de desembre s’ha aprovat la llista definitiva d’admesos i exclosos.

Les persones aspirants que hagin superat la prova teòrica queden convocades a la realització del segon exercici, prova d’aptitud física, demà 11 de gener de 2018 a les 8.45 hores al Pavelló poliesportiu en el complex esportiu Ceraqua (Avinguda Catalunya s/n).

S’ha penjat a “Documents” la convocatòria per realitzar la prova psicotècnica que es realitzarà el proper dilluns 22 de gener de 2018 a partir de les 8.30 hores al Centre Cívic l’Ateneu ( Carrer Santa Anna s/n).

 

Darrera actualització: 17.01.2018 | 11:33