Borsa de treball d’operaris/es de neteja

Per Decret de l’alcaldessa accidental 1664/2018 de 2 de novembre s'ha aprovat la convocatòria i les Bases que han de regir la selecció, mitjançant concurs oposició lliure, per constituir una borsa de treball d’operaris/es de neteja pels edificis municipals.

El termini per presentar les sol·licituds de participació segons model que està publicat en aquest mateix lloc finalitza el dia 2 de gener de 2019

Per a més informació, podeu consultar les Bases reguladores.

Documents d’interès:

  • Decret 1664/2018, de 2 de novembre d’aprovació de les Bases i de la convocatòria
  • Anunci BOPB Bases 19/11/2018
  • Anunci DOGC Convocatòria 29/11/2018
  • Model instància
Darrera actualització: 30.11.2018 | 09:56