Educadors/es socials

Per Decret de la regidora de Recursos Humans 1210/2017, de 6 de novembre s'ha aprovat la convocatòria i les Bases que han de regir la selecció, mitjançant concurs oposició lliure, per constituir una borsa de treball d’educadors/es socials.

El termini per presentar la sol·licitud corresponent és de 20 dies hàbils a comptar des del dia següent de l'anunci d’aquesta convocatòria al DOGC. A través d'aquest mateix lloc s'informarà del termini concret que les persones interessades tenen per presentar la sol·licitud.

Per a més informació, podeu consultar les Bases reguladores que estan a disposició en aquesta mateixa pàgina web.

Per a qualsevol dubte us podeu adreçar al Departament de Recursos Humans de l'Ajuntament en horari de 8 a 14 hores de dilluns a divendres.

El termini de presentació de les instàncies finalitza el 27 de desembre de 2017.

Documents d’interès:

  • Anunci DOCG convocatòria de data 23 de novembre
  • Anunci BOPB de 15 de novembre, publicació Bases reguladores
  • Decret 1210/2017, de 6 de novembre d’aprovació de les bases i de la convocatòria
  • Model instància
  • Quadre resum mèrits
Darrera actualització: 04.12.2017 | 13:19