Selecció de Treballadors/es socials (dues places) en règim de funcionari de carrera

Per Decret 276/2021 d’11 de febrer s’han aprovat les Bases i la convocatòria que han de regir la selecció, mitjançant concurs oposició lliure, per cobrir, en règim de funcionari de carrera, dues places de l’escala d’administració especial, subescala tècnica, treballador/a social i per la creació d’una borsa de treball per la cobertura provisional de vacants, substitucions o altres situacions temporals.

S’informarà degudament dels terminis concrets en aquest mateix lloc.

EL TERMINI PER PRESENTAR LES SOL·LICITUDS I RESTA DE DOCUMENTACIÓ PRECEPTIVA SEGONS LES BASES COMENÇA EL 23 DE MARÇ I FINALITZA EL 21 D’ABRIL.

Darrera actualització: 23.03.2021 | 08:15