Selecció d'un tècnic/a auxiliar general de serveis socials (treballador/a familiar) i constitució d'una borsa de treball

Per Decret 1623/2019 de 29 de juliol s'ha aprovat la convocatòria i les Bases que han de regir la selecció, mitjançant concurs oposició lliure, per cobrir temporalment un lloc de treball de treballador/a familiar i per la constitució d’una nova borsa de treball d’aquest perfil professional.

Per Decret de la regidora de Recursos Humans 1623/2019 de 29 de juliol s'ha aprovat la convocatòria i les Bases que han de regir la selecció, mitjançant el procediment de concurs-oposició lliure, per cobrir temporalment un lloc de treball de tècnic/a auxiliar general de serveis socials ( treballador/a familiar) i per constituir una nova borsa de treball.

El termini per presentar la sol·licitud corresponent serà de 20 dies hàbils a comptar des del dia següent de l'anunci d’aquesta convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. A través d'aquest mateix lloc s'informarà del termini concret que les persones interessades tenen per presentar-la.

Per a més informació, podeu consultar les Bases reguladores que estan a disposició en aquesta mateixa pàgina web.

Per a qualsevol dubte us podeu adreçar al Departament de Recursos Humans de l'Ajuntament en horari de 8 a 14 hores de dilluns a divendres.

Darrera actualització: 13.08.2019 | 12:58