Selecció per proveir en propietat una plaça d’agent de la Policia Local i per constituir una borsa de treball, mitjançant concurs oposició lliure

Per Decret 2279/2019 de 20 de novembre s’han aprovat les Bases i la convocatòria que han de regir la selecció, mitjançant concurs oposició lliure,  per proveir en propietat una plaça d’agent de la Policia Local, vacant a la Plantilla del personal i inclosa a l’Oferta Pública d’Ocupació per a l’any 2019.

El termini per presentar les sol·licituds i la documentació corresponent mitjançant el model que es publicarà en aquest mateix lloc, serà de 20 dies hàbils i començarà a comptar des del següent a la publicació de la convocatòria al BOE. S’informarà a través d’aquesta pàgina el termini concret per fer-ho.

El termini per presentar les sol·licituds mitjançant la instància que està publicada en aquest mateix lloc comença el dia 3 de gener i finalitza el dia 31 de gener de 2020.

Per Decret 24/2020 de 10 de gener s’ha aprovat una modificació de les Bases per eliminar certes exclusions mèdiques relacionades a l’annex 3, alhora que s’ha declarat la urgència del procediment. S’obrirà un nou termini de presentació d’instàncies que començarà a comptar des del següent a la publicació en el BOE. 

El nou termini per presentar les sol·licituds de participació i resta de documentació necessària finalitza el dia 21 de febrer de 2020.

Per Decret 373/2020 de febrer s’ha aprovat la llista d’admesos i exclosos i s’ha designat el Tribunal qualificador. Els aspirants admesos estan convocats el dilluns dia 16 de març per a la realització de la prova de català ( 9.00 hores) , si s’escau, i per la realització de les proves teòriques previstes a les Bases (11.30 hores).

DAVANT LA SITUACIÓ ACTUAL PROVOCADA  PER L’EXPANSIÓ DEL CORONAVIRUS I COM A MESURA PREVENTIVA QUEDEN SUSPESES LES PROVES D’AQUEST PROCÉS DE SELECCIÓ PREVISTES PEL DILLUNS 16 DE MARÇ DE 2020, FINS A NOU AVÍS.

La nova apertura de l’Ajuntament des del passat 8 de juny possibilita poder activar de nou aquest procés de selecció, adoptant les mesures de seguretat i prevenció necessàries. Es convoca als aspirants admesos a la realització de les primeres proves teòriques EL DILLUNS 6 de JULIOL A LES 11.30 HORES A L’ATENEU (Carrer Santa Anna s/n), I A LES 9.00 HORES  PER AQUELLS QUE HAGIN DE REALITZAR LA PROVA DE CATALÀ, tot d’acord amb el Decret 870/2020 de 22  de juny que queda publicat en aquest mateix lloc.

Darrera actualització: 31.07.2020 | 14:44