Selecció per proveir en propietat una plaça d’agent de la Policia Local i per constituir una borsa de treball, mitjançant concurs oposició lliure

Per Decret 2279/2019 de 20 de novembre s’han aprovat les Bases i la convocatòria que han de regir la selecció, mitjançant concurs oposició lliure,  per proveir en propietat una plaça d’agent de la Policia Local, vacant a la Plantilla del personal i inclosa a l’Oferta Pública d’Ocupació per a l’any 2019.

El termini per presentar les sol·licituds i la documentació corresponent mitjançant el model que es publicarà en aquest mateix lloc, serà de 20 dies hàbils i començarà a comptar des del següent a la publicació de la convocatòria al BOE. S’informarà a través d’aquesta pàgina el termini concret per fer-ho.

Darrera actualització: 28.11.2019 | 15:24