Selecció per proveir en propietat una plaça d’agent de la Policia Local mitjançant concurs per mobilitat horitzontal

Per Decret 2280/2019 de 20 de novembre s’han aprovat les bases reguladores que han de regir la selecció per proveir una plaça d’agent de la Policia local, vacant a la plantilla de l’Ajuntament de Cervelló i inclosa en l’Oferta Pública d’Ocupació per a l’any 2019, mitjançant concurs de mobilitat horitzontal.

El termini per presentar les sol·licituds i la documentació corresponent mitjançant el model que es publicarà en aquest mateix lloc, serà de 20 dies hàbils i començarà a comptar des del següent a la publicació de la convocatòria al BOE. S’informarà a través d’aquesta pàgina el termini concret per fer-ho.

Darrera actualització: 28.11.2019 | 15:24