10 de maig de 2016

En marxa els treballs per engegar el procés de participació del Pla de Mobilitat

L'Ajuntament de Cervelló ha iniciat el procés de revisió del Pla de Mobilitat que ha de fixar l'estratègia pel període 2015-2020. El Pla és l'eina bàsica que permetrà planificar la mobilitat de Cervelló per als pròxims anys, tenint en compte totes les xarxes de transport i basant-se en els criteris de sostenibilitat.

Per tal que els cervellonencs i cervellonenques puguin donar la seva opinió respecte a com creu que ha de ser el model de mobilitat de Cervelló s'ha previst un procés de participació ciutadana que contempla diversos elements de consulta i d'informació que facilitaran la participació de la ciutadania en l'elaboració del nou Pla.

Durant el 2015 s'ha treballat en la redacció de l'anàlisi i diagnosi de la mobilitat de Cervelló en el marc del Pla de mobilitat. En aquests moments, l'equip redactor del pla es troba en fase de redacció de les propostes. Abans de definir com serà la mobilitat de Cervelló es vol recollir l'opinió dels seus veïns i veïnes per planificar-la entre tots.

El pròxim dia 26 de maig al vespre es farà una sessió de participació ciutadana on es vol recollir l'opinió de la ciutadania respecte com ha de ser la mobilitat de Cervelló en els anys vinents. L'equip redactor farà una breu presentació dels resultats recollits fins ara i s'apuntaran algunes propostes pensades. Posteriorment, es farà un taller en grups de treball perquè tots els assistents puguin opinar, valorar i proposar idees per millorar la mobilitat del municipi.

A més, s'ha creat una pàgina web específica on es pot consultar tota la informació sobre el Pla de Mobilitat:
www.plademobilitatdecervello.cat