18 de maig de 2016

Nova Ordenança de Civisme

L'Ajuntament de Cervelló està treballant en l'elaboració de la nova Ordenança de Civisme que vol posar l'accent en la contaminació visual (grafits i publicitat no autoritzada), els residus (mal ús dels contenidors i abandonament de mobles als carrers) i la bona convivència amb els animals de companyia.

El civisme és aquell conjunt d'actituds indispensables per garantir una bona convivència als espais que habitualment compartim com a membres d'una mateixa comunitat. Sota aquesta premissa l'Ajuntament de Cervelló ha iniciat un ambiciós projecte per tal que el civisme sigui l'eix del poble en els pròxims mesos.

L'objectiu és i implicar la ciutadania en el civisme actiu, amb respecte cap a l'espai col·lectiu, millorant la convivència i les relacions ciutadanes i reduint els actes incívics premeditats. El vehicle per aconseguir-ho serà la confecció de l'Ordenança de civisme, que sota valors com la tolerància o el bé comú, també es manifestarà tant en projectes educatius com socials amb un denominador comú: promoure la responsabilitat ciutadana en els afers públics, sense oblidar el paper pedagògic dels adults i de les famílies en la transmissió d'aquests valors. L'Ordenança buscarà el benestar col·lectiu i, si escau, sancionarà les actituds incíviques, negligents i irresponsables que deterioren la qualitat de vida de tots plegats. Aquesta ordenança es vol elaborar amb la implicació de tots els agents socials del municipi, institucions i entitats, per tal que esdevingui el conjunt de drets i deures que han de ser imprescindibles per viure en comunitat potenciant actituds com el respecte, la tolerància, la solidaritat, l'educació, la sensibilització, el patriotisme, la cultura, la urbanitat, la cortesia, el progrés i l'amabilitat.

La futura Ordenança refondrà en un sol text tota la normativa municipal relativa, d'una o altra manera, a les relacions, actituds i actuacions ciutadanes, tant en la via i espais públics, com en instal·lacions públiques i altres béns de caràcter privat com els jardins privats, els habitatges, les zones comunitàries, etc., i incorporarà, d'una forma actualitzada, les actuals Ordenances de Policia i Bon Govern aprovades l'any 1994.
El treball engegat des de l'Ajuntament parteix de diversos principis: implicar la ciutadania en el civisme actiu i en el bon funcionament dels serveis públics i en la conservació i el respecte dels espais comuns, incentivar i reforçar les relacions interpersonals mitjançant campanyes, activitats i espais de relació, i promoure el coneixement i el compliment de les ordenances que faciliten la convivència en diferents àmbits de la vida ciutadana. Tot plegat per acabar firmant un gran pacte pel civisme que cerqui la col·laboració de tothom.

Si voleu fer aportacions sobre aquest tema podeu escriure un correu electrònic a comunicacio@cervello.cat o bé omplir la butlleta que s'adjunta i que també trobareu a les oficines de l'Ajuntament de Cervelló.