L'Ajuntament de Cervelló compta amb una nova organització municipal.
A més del Gabinet d'Alcaldia, la nova organització municipal queda estructurada en dos grans àmbits d'organització política:

 1. Àrea de Serveis Generals i Ordenació del Territori
 2. Àrea de Serveis a les Persones


 3. Els diferents departaments s'han integrat a cada àrea en funció de les necessitats actuals. D'aquesta manera s'aconsegueixen dues coses: millorar en l'atenció al ciutadà i que els diferents departaments puguin treballar de manera transversal i intercomunicar-se per poder tractar de manera més eficient cada cas.

  Per tant, la nova organització municipal queda configurada en la forma següent:

  Gabinet d'Alcaldia: Es desenvoluparan les tasques pròpies d'Alcaldia, Comunicació, Protocol i Participació Ciutadana.

  Àrea de Serveis Generals i Ordenació del Territori: En aquesta àrea es configuren diferents regidories que col·laboraran amb l’alcalde en la coordinació general de l’Ajuntament amb funcions delegades de Secretaria General i Assessoria Jurídica, Compres i Contractació, Hisenda, Oficina d'Atenció a la Ciutadania, Recursos Humans, Seguretat Ciutadana, Sistemes d'Informació, Serveis Municipals i Espai Públic (manteniment de la via pública i dels edificis municipals). Igualment, s’inclouen en aquesta àrea aquelles funcions assumides directament per l’Alcaldia, que no es deleguen en cap tinent d’alcalde com són les d’Urbanisme i Planejament, i Medi Ambient.

  Àrea de Serveis a les Persones: En aquesta àrea es configuren altres regidories que, de forma igual que les anteriors, col·laboraran amb l’alcalde en la coordinació general de l’Ajuntament amb les funcions delegades de Gent Gran, Benestar Social i Salut a les Persones, Igualtat, Cooperació, Sanitat i Salubritat Pública, Cultura, Joventut, Esports, Turisme i Desenvolupament Econòmic (Promoció Econòmica, Ocupació, Comerç, Consum, Indústria). Igualment, s’inclouen en aquesta àrea aquelles funcions assumides directament per l’Alcaldia, que no es deleguen en cap tinent d’alcalde com és l’àmbit d’Educació.