folder Oficina d'Atenció al Ciutadà

L’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) de l’Ajuntament de Cervelló, és el punt d’informació municipal. L’objectiu d’aquesta és donar resposta i resoldre les necessitats d’informació, gestió, orientació, tramitació i relació amb el ciutadà , facilitant l’accés a tots els tràmits i serveis que ofereix i gestiona l’Ajuntament.

Entre les seves funcions més importants hi ha el Registre general d’entrades i sortides de documents i tot allò relatiu al Padró municipal d’habitants (altes, baixes, canvis de domicili, volants i certificats d’empadronament...) .

De conformitat amb el que disposa l’article 38.8 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú, l’Ajuntament de Cervelló té habilitats dos punts de registre general per a la presentació de documents:

Oficina d’Atenció al Ciutadà: c/ Major, 146-148 (edifici Ajuntament)
Departament de Benestar Social: c/ Santa Anna, 19 bis

Horaris: De dilluns a divendres, de 8 a 14 hores
Obert els dijous tarda, de 17 a 20 hores, excepte els mesos de juliol i agost.

Consultar horaris de Setmana Santa i Nadal

Telèfon: 936600070
Fax: 936600659

Correu electrònic: cervello@cervello.cat
FACe - Punt General d’Entrada de Factures Electròniques

De conformitat amb el que disposa la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic, modificada per la Llei Orgànica 6/2015, de 12 de juny, l’Ajuntament de Cervelló està adherit a la plataforma FACe - Punt General d’Entrada de Factures Electròniques.

L’adreça web a través de la qual es poden presentar dites factures, a excepció d’aquelles l’import de les quals sigui inferior a 5.000 EUROS, és la següent:
https://face.gob.es

Les factures s’han de presentar en format facturae 3.2: http://www.facturae.gob.esCategories

Registre Civil

A Cervelló hi ha un únic registre, que s'encarrega dels assumptes referents a naixements, matrimonis i defuncions. Altres tràmits com la filiació, nacionalitat, expedients de rectificació, etc. són competència del Registre Civil de Sant Feliu com a partit judicial.

Registro Civil de Sant Feliu de Llobregat
C/ Dalt, 10-12
08759 Sant de Feliu de Llobregat
(Barcelona)
Telèfon: 93.552.91.30

Registre Civil de Cervelló
C. Major, 146-148
08758 Cervelló (Barcelona)
Telèfon: 93 660.00.70

Horari d'atenció al públic:
Matins: de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores

Renovació del DNI

La propera data per renovar el DNI: Dilluns 25 de setembre de 2017.

Hora: de les 9 fins les 12.30 hores
Lloc: Sala de Plens de l'Ajuntament de Cervelló (entrada pel carrer Resclosa)
Important: És necessari trucar a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà per demanar hora (tel. 936600070)
Recollida del nou document: Dijous 28 de setembre, de 9 a 12 hores.

Requisits i documentació necessària segons situació:

Per fer el DNI la primera vegada: Partida literal de naixement del Registre Civil, Certificat d'Empadronament (volant), 1 fotografia tipus carnet i l'acompanyament del pare/mare del menor amb els corresponents Dni actualitzats. El preu és de 10,60 euros

En cas de pèrdua o robatori: 2 fotografies tipus carnet. El preu és de 10,60 euros

Per renovació al mateix domicili: 1 fotografia. El preu és de 10,60 euros

Per renovació per canvi de domicilli: Volant d'empadronament i 1 fotografia. És gratuït si el document està en vigor.