Medi ambient

 • Sostenibilitat ambiental.
 • Gestió d’espais naturals i forestals
 • Polítiques públiques de promoció del coneixement del territori i els seus valors naturals.
 • Promoció del voluntariat ambiental.
 • Plans, estudis i declaracions d’impacte ambiental en eficiència energètica, qualitat ambiental i biodiversitat.
 • Contaminació de l’aire: acústica, odorífera, lumínica i química.
 • Foment per a la prevenció de recollida selectiva de residus municipals.
 • Parcs i jardins.
 • Prevenció d’incendis.
 • Tales d’arbres.
 • Transport i mobilitat sostenible.
 • Llicències, comunicacions i declaracions responsables associades a la implantació d’activitats.
Darrera actualització: 27.02.2017 | 09:54