Servei d'Atenció Domiciliària (SAD)

SAD Social

Els serveis socials bàsics d'ajuda a domicili són el conjunt organitzat i coordinat d'accions que es realitzen bàsicament a la llar, adreçades a proporcionar atencions personals, ajuda a la llar i suport social a aquelles persones i/o famílies amb dificultats de desenvolupament, d'integració social o manca d'autonomia personal.

Servei de suport personal
Servei que s'ofereix en el domicili de les persones que estan en situació de manca d'autonomia personal per a fer les tasques habituals de la vida quotidiana.
La professional que va al domicili fa tasques d'allitar, aixecar, preparar àpats, higiene personal, control de medicació, etc.

Servei de suport domèstic
Servei que s'ofereix en el domicili de les persones que tenen dificultats tant personals, socials com econòmiques per poder fer la neteja del seu habitatge.

Servei d'ajuda a domicili en l'alta hospitalària
Servei d'ajuda a domicili com a facilitador de l'alta hospitalària per acompanyar al pacient i la seva família en el moment de retorn al domicili.

 

SAD Dependència

  • Informar, orientar i assessorar als ciutadans en relació als recursos i prestacions socials existents en l'àmbit de la gent gran i la dependència.
  • Donar atenció, suport i seguiment a les persones que fan demanda o bé són detectades per altres serveis o ciutadans, intervenint per resoldre situacions concretes.
  • Derivar als serveis especialitzats aquells casos que ho requereixin.
  • Tramitació de les sol·licituds del grau de reconeixement de dependència.
  • Programa Individual d'Atenció (PIA) a les persones que tenen fet el reconeixement de dependència.
  • Modificacions del PIA.
  • Detectar i prevenir situacions de risc i/o exclusió.
Darrera actualització: 05.12.2017 | 11:28