Coronavirus: actualització de les restriccions d’activitats

Dijous, 26 de març de 2020 a les 10:00

Les restriccions d’activitats permeses mentre duri la pandèmia per COVID-19 s’amplien i es modifiquen diàriament. Aquesta és la relació de les actualitzacions que han variat en les últimes hores.

(Versió 25/03/2020 20 h.)

 

Puc treure a passejar la meva mascota?

De forma individual cada persona, sempre a prop del domicili i pel temps mínim imprescindible.

Hi ha excepcions a l’ús individual de vehicles particulars?

En vehicles particulars, hi poden anar un màxim de 2 persones si el conductor acompanya una persona que resideix al seu mateix domicili o desenvolupen la seva activitat al mateix centre de treball. Només serà possible en cas d’un dels desplaçaments permesos (centre sanitari, centre de treball o retorn a domicili) i si la persona que porta no pot conduir per les seves condicions particulars. Cal poder demostrar aquestes circumstàncies.

S’ha establert que, com a màxim, anirà una persona per cada fila de seients, amb la màxima distància possible entre els ocupants (posicions en diagonal, no tot just darrere l’un de l’altre).

També està permès que un conductor porti al vehicle particular persones grans, menors, dependents o discapacitats que no tenen autonomia. En aquest cas, podran anar en el vehicle més de 2 persones però tots els acompanyants del conductor hauran de tenir alguna de les condicions abans descrites, i evidentment cal respectar la capacitat màxima del vehicle.

També està limitat el nombre de persones dins de vehicles professionals o d’empresa?

En el transport de mercaderies per carretera està expressament permès que vagin dues persones a la cabina del vehicle quan sigui necessari per raó del tipus de transport.

En el cas dels professionals o d’empresa en activitat laboral, inclòs el desplaçament al centre de treball, es permet més d’un ocupant si són treballadors d’un mateix centre de treball o

desenvolupen l’activitat professional conjuntament. Es recomana que l’ocupació sigui la mínima possible intentant que hi hagi separació entre els ocupants dels seients (posteriors o del davanter si és furgoneta amb tres places davanteres). Es comprovarà que el vehicle està a nom de l’empresa o autònom.

Poden circular motocicletes, bicicletes i patinets?

Sí, només per les causes de mobilitat previstes i de forma individual.

Estan oberts els hotels?

Se n’ha decretat el tancament en el termini màxim de 7 dies a partir del 19 de març. El tancament no afecta els usos extraordinaris amb motiu de l’emergència de la Covid-19 que estableixi l’autoritat sanitària, incloent-hi l’allotjament de persones vinculades a serveis essencials, per a l’atenció de persones amb necessitats (menors, gent gran, discapacitats o dependents) o per causa de força major o situació de necessitat. Els hotels que expressament poden restar oberts els publica al BOE l’autoritat sanitària.

I altres establiments d’allotjament turístic, càmpings o aparcaments de caravanes?

S’aplica el mateix criteri que per als hotels. A més, cal tenir en compte que no està permès el desplaçament amb autocaravanes, excepte el retorn a domicili, ni ubicar-se en espais naturals, sinó únicament a l’espai que hagi habilitat el municipi.

Està permesa la compravenda entre particulars?

No, l’estat d’alarma només permet el desplaçament per les vies d’ús públic per comprar aliments, productes de farmàcia i de primera necessitat.

Hi ha mesures especials previstes per als centres de treball que han de continuar funcionant?

Sí, la separació entre treballadors i treballadores, així com en relació amb les persones usuàries amb les quals interactuïn, haurà de ser d'un metre i mig de distància. No és aplicable a professionals que, per raó de la seva activitat, han de prestar els seus serveis a distàncies inferiors, com és el cas dels serveis essencials. L’excepció no s’aplica als treballadors d’indústria d’abastiment alimentari i servei de centres de distribució (magatzems i centres logístics), establiments en què es produeixin aliments (granges, llotges, fàbriques de pinso per a alimentació animal, escorxadors) i subministrament de béns i serveis per al seu normal funcionament.

Què es considera un servei essencial?

Seguretat i emergències, salut, serveis penitenciaris, serveis socials i residencials, serveis funeraris, electricitat, aigua potable, aigües residuals, serveis de depuració d’aigües, combustibles, gas, telecomunicacions, residus urbans i industrials, bancs i finances, residus sanitaris, subministraments sanitaris i de farmàcia, distribució alimentària humana i per a granges i centres d’animals, animals vius (transport i veterinaris) i escorxadors.

Darrera actualització: 26.03.2020 | 10:37