Igualtat

  • Planificació i gestió de polítiques públiques per a la igualtat i paritat de sexes.
  • Promoció de la defensa dels drets per a la igualtat entre dones i homes.
  • Polítiques per a la prevenció de la violència de gènere.


El Departament d’Igualtat treballa per l’aplicació, creació, foment i impuls de les polítiques locals i mesures concretes per a la igualtat de drets i oportunitats que garanteixen la no discriminació envers les dones, a més d’aquells col·lectius susceptibles de patir discriminació.

Aquest departament també treballa per la visibilització i la defensa dels drets de les dones, així com la prevenció i detecció en qualsevol situació que s’exerceixi violència contra una dona.

El  Departament  ha  engegat  recentment  la  realització del projecte de Pla d’Igualtat de Ciutadania així com un Pla d’Igualtat intern de l’Ajuntament, perquè la igualtat i la diversitat han de regir de forma transversal totes les polítiques que emanen de l'Ajuntament, i d’aquesta manera arribar a totes les necessitats de la ciutadania.

 

Darrera actualització: 16.10.2017 | 13:23