Projecte de reparcel·lació de Can Paulet

Dijous, 23 de març de 2017 a les 13:20

L’Ajuntament de Cervelló ha iniciat els tràmits administratius per aprovar el projecte de reparcel·lació de la urbanització Can Paulet i poder dotar així a la urbanització de la consideració de sòl urbà.

Al mes de desembre passat el consistori va aprovar el canvi de sistema d’actuació de compensació a reparcel·lació per cooperació del sector “UP2-Can Paulet”, per tal d’impulsar des de l’Ajuntament les actuacions necessàries per finalitzar el procés de gestió urbanística iniciat per la Junta de Compensació de Can Paulet als anys noranta, i dotar així a la urbanització de la consideració de sòl urbà.

L’Ajuntament ha iniciat la redacció del projecte de reparcel·lació de Can Paulet i el corresponent expedient administratiu per a la seva futura aprovació, sol·licitant al Registre de la Propietat, com a primer pas d’aquest procés, els certificats de titularitats i càrregues de totes les finques incloses dins l’àmbit a reparcel·lar, així com la inscripció de la corresponent anotació marginal d’inici de la reparcel·lació. Tanmateix s’ha iniciat l’expedient administratiu corresponent per efectuar els treballs topogràfics necessaris per a la redacció del projecte.

Aquesta voluntat ha estat traslladada als veïns i veïnes en la sessió informativa que es va portar a terme el passat mes de febrer per part de l’alcalde del municipi, José Ignacio Aparicio, i els tècnics municipals, a la qual van ser convocats tots els propietaris de la urbanització i en la qual es va explicar la situació urbanística actual de la urbanització.

Podeu consultar més informació sobre el desenvolupament urbanístic de Can Paulet clicant a l'arxiu adjunt.

Darrera actualització: 14.06.2018 | 14:13