Procés estabilització Llei 20/2021 administratiu/va concurs de mèrits - EST 04 - PRÒXIMA OBERTURA D'UN NOU TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

Aprovació Bases i convocatòria: Decret 2310/2022 de 23 de desembre
Selecció: concurs de mèrits
Codi: EST 04
Plaça: Administratiu/va
Número: 2
Forma i lloc presentació sol·licituds: veure Bases generals i específiques
 
Publicació BOPB: 28/12/2022
Publicació DOGC: 29/12/2022
Publicació BOE: 05/01/2023
Termini per presentar la sol·licitud i resta de documentació: des del dia 9 de gener al dia 3 febrer de 2023.
 
Per Decret 792/2023 de 4 de maig s’han modificat les Bases reguladores d’aquest procés de selecció i s’ha acordat obrir un nou termini de presentació de sol·licituds que començarà a partir del dia següent a la publicació en el Butlletí Oficial de l’Estat. S’informarà degudament del termini concret en aquest mateix lloc i es publicarà el model d’instància que les persones interessades en participar hauran de presentar.
 
Publicació BOPB modificació Bases: 22/05/2023
Publicació DOGC modificació Bases: 22/05/2023
Publicació BOE modificació Bases: pendent
 
Darrera actualització: 29.05.2023 | 11:29