Selecció per proveir en propietat una plaça d’agent de la Policia Local. Propera obertura del termini de presentació de sol·licituds.

Per Decret d’alcaldia 1574/2023 de 29 d’agost, s’ha aprovat  la convocatòria i les Bases que han de regir el procés de selecció, mitjançant concurs oposició lliure, per proveir en propietat 1 plaça d’agent de la Policia Local, vacant a la Plantilla del personal i inclosa a la Oferta Pública d’Ocupació per a l’any 2023.

El termini per presentar les sol·licituds de participació i resta de documentació preceptiva, així com pel pagament de la taxa és de 20 dies hàbils a comptar des del dia següent a la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de l’Estat.

S’informarà en aquest mateix lloc el termini concret per fer-ho i es publicarà el model concret d’instància per sol·licitar participar. Tanmateix per qualsevol dubte o aclariment us podeu dirigir al Departament de Recursos Humans mitjançant el correu electrònic crvl.rrhh@cervello.cat.

ANUNCI DOCG: 08/09/2023

ANUNCI BOPB: 12/09/2023

ANUNCI BOE : PENDENT

Darrera actualització: 14.09.2023 | 08:31