Benestar social i Salut a les persones

  • Planificació i gestió del serveis socials municipals, serveis d’atenció primària i serveis d’atenció domiciliària. Serveis d’atenció a la infància, persones amb discapacitat.
  • Polítiques de promoció de l’autonomia personal i atenció a persones en situació de dependència. Atenció d’emergències socials.
  • Disseny de polítiques públiques municipals en relació al benestar social de la població i, en especial, la protecció dels menors i la gent gran.
  • Planificació dels equipaments cívics relacionats amb el benestar social.
  • Establiment de polítiques de suport a les famílies desfavorides.
  • Gestió i control d’accions destinades a la protecció, la promoció i la restauració de la salut de les persones.
  • Polítiques públiques en matèria de salut de les persones.
Darrera actualització: 29.06.2023 | 12:08