Desenvolupament Econòmic (Promoció Econòmica, Ocupació, Comerç, Consum, Indústria)

 • Promoció econòmica en general i polítiques públiques adreçades al foment econòmic i social del municipi de Cervelló, amb especial incidència a la captació d’iniciatives i inversions d’interès pel municipi.
 • Relacions de col·laboració amb agents econòmics i socials.
 • Foment de l’ocupació i polítiques actives municipals en matèria d’ocupació.
 • Servei Local d’Ocupació i programes de millora de la qualificació professional dels treballadors.
 • Investigació i promoció de noves accions en l’àmbit de l’ocupació.
 • Estratègies de millora del teixit empresarial.
 • Recolzament i consolidació d’empreses.
 • Promoció del sòl, la indústria i el comerç.
 • Estudi de les activitats econòmiques i socials per al seu desenvolupament.
 • Gestió i planificació de les polítiques comercials industrials.
 • Gestió i planificació de les fires, mercats i defensa dels consumidors i usuaris.
 • Intervenció municipal en l’àmbit de l’activitat privada comercial.
Darrera actualització: 15.12.2022 | 15:31