Serveis municipals de recollida selectiva, Sanitat, Salubritat i Benestar Animal

  • Seguimement del servei de recollida selectiva i neteja.
  • Incidències en els serveis de neteja i residus urbans.
  • Gestió i control d’accions destinades a la protecció, la promoció i la restauració de la salubritat pública
  • Polítiques públiques en matèria de sanitat i salubritat pública.
  • Control i gestió d’animals abandonats i tinença d’animals potencialment perillosos.
  • Control sanitari del medi ambient i el sòl, l’aigua, l’aire i els aliments.
  • Higiene i control alimentaris d’establiments públics.
Darrera actualització: 29.06.2023 | 12:05