Urbanisme, Planejament i Habitatge

  • Planejament urbanístic.
  • Gestió urbanística.
  • Gestió del patrimoni municipal del sòl. Expropiacions i valoracions de terrenys.
  • Gestió i protecció del patrimoni històric.
  • Habitatge.
  • Sistemes d'Informació Territorial.
  • Planificació de la mobilitat sostenible.
Darrera actualització: 29.06.2023 | 12:07