El municipi en xifres

Programa Hermes

Per consultar dades socioeconòmiques sobre el municipi, podeu accedir al Programa HERMES - Sistema d'Informació Socioeconòmica Local de la Diputació de Barcelona

Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat)

Xifres de població a data 1 de gener de 2023

El Ple celebrat el passat 24 de juliol de 2023 va aprovar revisió anual del Padró municipal d’habitants del municipi de Cervelló referida a 1 de gener de 2023, d’acord amb allò que disposa l’article 81 del Reial decret 1690/1986, d’11 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals, de la qual en resulta una xifra de població de 9470 habitants.

Podeu consultar l'acord del Ple tocant o clicant aquí.

Darrera actualització: 11.08.2023 | 08:46
Darrera actualització: 11.08.2023 | 08:46