Educació

  • Escoles bressols municipals i processos d’escolarització.
  • Consells Escolars.
  • Polítiques públiques de promoció d’activitats educatives.
  • Gestió de la política educativa segons les competències municipals.
  • Vigilància del compliment de l’escolaritat obligatòria.
  • Programació de l’ensenyament i establiment de criteris de col·laboració amb les administracions competents per a la construcció i sosteniment dels centres docents.
  • Dictar actes de tràmit en els expedients de concessió de subvencions en l’àmbit d’aquesta delegació.
Darrera actualització: 27.06.2023 | 14:25