Comissions informatives

Les comissions informatives tenen la funció d'estudi, informe o consulta dels assumptes que hagin de ser sotmesos a la decisió del Ple, així com el seguiment de la gestió de l'Alcalde i el seu equip de govern.

Són òrgans consultius, els dictàmens de les quals tenen caràcter preceptiu i no vinculant.

Les comissions estan formades pels membres que designin els grups polítics en proporció al nombre de regidors que tinguin en el Ple.

La periodicitat, dies i horaris, seran determinats de manera autònoma per cadascuna de les comissions, respectant la no coincidència d'horaris entre elles.

Darrera actualització: 06.06.2017 | 10:40
Darrera actualització: 06.06.2017 | 10:40