Serveis Socials

Els Serveis Socials treballen per donar atenció a les necessitats socials més immediates, generals i bàsiques de les persones, famílies i grups de la vila de Cervelló, especialment a aquelles que es troben en situació de risc social.

L’objectiu és oferir un suport individualitzat a persones i famílies així com desenvolupar accions d’abast comunitari relacionades amb les necessitats detectades al municipi.

L’equip tècnic dels serveis socials municipals està composat per:

 • 1 Coordinadora del Servei
 • 2 Treballadores socials
 • 2 Educadores socials
 • 2 Monitores
 • 2 Treballadora familiar
 • 2 Suports administratius
   

Les funcions principals del l'equip tècnic són les següents:

 • Oferir informació i assessorament personal, familiar i comunitari als ciutadans i ciutadanes de Cervelló.
 • Estudi i proposta d’actuacions d’atenció a les persones per tal que pugui millorar la seva situació personal i social.
 • Servei d’Atenció Domiciliària (SAD): servei de treballadors familiars, servei de neteja, servei de teleassistència, servei d’arranjaments d'habitatge de gent gran.
 • Tramitació de prestacions econòmiques d’àmbit municipal i d’altres administracions.
 • Gestionar el programa individual d’atenció a la dependència i el de promoció de l’autonomia personal.
 • Espai Municipal Centre Socioeducatiu La Nau, adreçat a menors i a les seves famílies. Desenvolupa una tasca preventiva fora de l’horari escolar. Dóna suport i potencia l’estructuració, el desenvolupament de la personalitat, la socialització, l’adquisició d’aprenentatges bàsics i l’esbarjo, per tal de compensar les deficiències socioeducatives de les persones ateses.


Com s’accedeix al departament de Serveis Socials?

L’atenció que ofereixen els Serveis Socials bàsics de Cervelló és una atenció presencial, mitjançant la concertació d’entrevista personal.

Per poder concertar dia i hora cal adreçar-se a l’Oficina de Serveis Socials o bé trucar al telèfon 93 660 00 70.

Carrer Santa Anna, 19 bis - 08758 Cervelló - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 93 660 00 70
Correu electrònic: ajuntament@cervello.cat
Lloc web: www.cervello.cat
Veure situació en el mapa
Darrera actualització: 06.09.2017 | 13:55