Servei d'Atenció Domiciliària (SAD)

Els serveis socials bàsics d'ajuda a domicili són el conjunt organitzat i coordinat d'accions que es realitzen bàsicament a la llar, adreçades a proporcionar atencions personals, ajuda a la llar i suport social a aquelles persones i/o famílies amb dificultats de desenvolupament, d'integració social o manca d'autonomia personal.

Servei de suport personal
Servei que s'ofereix en el domicili de les persones que estan en situació de manca d'autonomia personal per a fer les tasques habituals de la vida quotidiana.
La professional que va al domicili fa tasques d'allitar, aixecar, preparar àpats, higiene personal, control de medicació, etc.

Servei de suport domèstic
Servei que s'ofereix en el domicili de les persones que tenen dificultats tant personals, socials com econòmiques per poder fer la neteja del seu habitatge.

Darrera actualització: 30.06.2022 | 13:21