Serveis

 • Servei de Català Oficina Local de Català

  És un servei que ofereixen el Consorci per a la Normalització lingüística i l'Ajuntament de Cervelló des de la Regidoria de Cultura, per tal de posar a l'abast de tots els veïns i veïnes de Cervelló les eines i els recursos necessaris per poder utilitzar correctament el català, tant en l'àmbit privat com en el públic.

 • OMIC Oficina Municipal d'Informació al Consumidor (OMIC)

  L'OMIC és un servei gratuït que té com a objectiu la informació, l'orientació i la defensa dels ciutadans i ciutadanes com a consumidors de béns i serveis.

 • Recollida de mobles i esporga Recollida de mobles i esporga

  Per a la recollida de mobles i estris vells, restes d’esporga i d’arbres (en feixos, amb un màxim de 6), truqueu amb antelació a l'Oficina d'Atenció a la ciutadania de l’Ajuntament: 93 660 00 70

 • Servei Local d'Ocupació Servei Local d'Ocupació (SLO)

  El Servei  Local  d’Ocupació  (SLO) de l’Ajuntament de Cervelló és el responsable en matèria de foment de l’ocupació i millora de l’ocupabilitat de les persones desocupades, impulsades per la regidoria de Desenvolupament Econòmic.

 • Dones Servei Municipal d'Atenció Jurídica, Orientació i Informació a les Dones

  El Servei d’Atenció Jurídica s’ofereix de forma confidencial i gratuïta, sigui de forma puntual o de llarga durada, en totes aquelles situacions en què les dones necessitin orientació legal.

 • Dones Servei Municipal d'Atenció Psicològica, Orientació i Informació a les Dones

  El Servei d'Atenció Psicològica s'ofereix de forma confidencial i gratuïta, sigui de forma puntual o de llarga durada, en totes aquelles situacions en què les dones necessitin suport psicològic.

 • Dones Servei Municipal d'Informació i Dinamització a les Dones

  El Servei d’Informació i Dinamització s’ofereix de forma confidencial i gratuïta, sigui de forma puntual o de llarga durada, en totes aquelles situacions en què les dones ho necessitin.

 • Servei d'Atenció Domiciliària Servei d'Atenció Domiciliària (SAD)

  Els serveis socials bàsics d'ajuda a domicili són el conjunt organitzat i coordinat d'accions que es realitzen bàsicament a la llar, adreçades a proporcionar atencions personals, ajuda a la llar i suport social a aquelles persones i/o famílies amb dificultats de desenvolupament, d'integració social o manca d'autonomia personal.

 • Servei d'Atenció Social Primària - Serveis Socials Bàsics

  Els Serveis Socials d'Atenció Primària són el punt d'accés a la Xarxa Bàsica de Serveis Socials de responsabilitat pública de Catalunya. Atenen a totes les persones residents a Cervelló que s'apropen al Servei per tal d'expressar dificultats personals, familiars o socials.

 • Teleassistència Servei de Teleassistència

  La teleassistència domiciliària és un servei que permet comunicar-se les 24 hores del dia i els 365 dies de l'any, amb un equip de professionals perquè en cas de necessitat, caiguda i/o emergència, pugui oferir assistència ràpidament.

 • Targeta moneder Servei de targeta moneder

  Servei per canalitzar, des dels serveis socials d'atenció primària, ajudes econòmiques d'urgència lligades a l'alimentació, material escolar i farmàcia.

 • Servei d'Acompanyament Socioeducatiu La Nau Servei d’intervenció socioeducativa no residencial i gratuït per a infants i adolescents dins del marc dels Serveis Socials d'Atenció Primària

  El servei socioeducatiu respon tant a les necessitats dels infants i adolescents en situació de risc com també a la intervenció de suport, acompanyament, capacitació i tractament amb les seves famílies.

Darrera actualització: 19.11.2021 | 13:21
Darrera actualització: 19.11.2021 | 13:21