Contractació pública

El perfil del contractant és el mitjà que agrupa la informació i documents relatius a l’activitat contractual de l’Ajuntament amb l’objectiu d’assegurar la transparència i l’accés públic als mateixos, d’acord amb l’article 63 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic.

Podeu accedir a l'estat de les licitacions municipals i les adjudicacions relatives al nostre municipi a través de l'enllaç.

 

 

Darrera actualització: 18.11.2021 | 13:37
Darrera actualització: 18.11.2021 | 13:37