Cartes de serveis

Les Cartes de Serveis recullen els diferents serveis que ofereix l'Ajuntament de Cervelló i els compromisos adquirits en cada un d'ells per tal de donar-los a conèixer a la ciutadania. També incorporen els canals disponibles per poder obtenir la informació o fer aportacions per contribuir a la participació de tots els veïns i veïnes.