Participació

L’Ajuntament de Cervelló te el compromís amb la ciutadania per fomentar la participació democràtica i la transparència en els assumptes públics locals d’acord amb l’ordenament constitucional i conforme als principis que inspiren la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a a la ciutat.

Actualment el marc jurídic de la participació està recollit al capítol IX del Reglament Orgànic Municipal, sobre els organs de participació ciutadana (art. 32. Amb la finalitat de facilitar la participació dels ciutadans i les seves associacions en la gestió dels assumptes municipals, el Ple podrà acordar la creació d'òrgans territorials de gestió desconcentrada i òrgans de participació sectorial en relació amb els àmbits d'actuació pública municipal que per la seva naturalesa ho permetin). Està constituïda de la següent manera:

Darrera actualització: 27.02.2023 | 13:35
Darrera actualització: 27.02.2023 | 13:35