Ordenances Fiscals

En aquests enllaços trobareu les ordenances fiscals, organitzatius i de serveis que s'hagin publicat pel municipi al BOPB i al DOGC des de l'any 1998 en format pdf. També hi podreu trobar les ordenances fiscals vigents, publicades des de l'any 2001.

Tens dubtes sobre els teus impostos? Consulta al portal de transparència (Ordenances Fiscals) les normes tributàries locals que regulen els preus públics, les taxes i les prestacions.

Quin és el preu o el percentatge que s'aplica a determinats impostos com el d'activitats econòmiques o el de béns immobles? Pots consultar-los al portal de transparència (Tipus Impositius).

Darrera actualització: 21.02.2020 | 13:53
Darrera actualització: 21.02.2020 | 13:53