Esports

  • Promoció de l’esport i l’activitat física esportiva.
  • Polítiques actives i programació d’activitats i serveis esportius, organització i patrocini d’esdeveniments esportius.
  • Equipaments esportius i seguiment d’aquells que estiguin en règim de concessió administrativa.
  • Dictar actes de tràmit en els expedients de concessió de subvencions en l’àmbit d’aquesta delegació.
Darrera actualització: 29.06.2023 | 12:12