Recursos Humans

  • Desenvolupament general, coordinació i control de l’execució de les polítiques en matèria de personal, així com l’organització i planificació dels recursos humans de la Corporació i actes que se’n derivin.
  • Proposta, en el marc pressupostari, de les normes i directrius de la despesa i règim retributiu del personal.
  • Processos de selecció de personal.
  • Direcció superior de les polítiques municipals en matèria de prevenció de riscos laborals.
  • Assistència sanitària i mèdica del personal i membres de la Corporació.
Darrera actualització: 15.12.2022 | 15:00