Compres i Contractació

  • Contractació, i en general totes les facultats destinades a l’execució i compliment dels contractes, excepte les que comportin modificació, revisió de preus, pròrroga, resolució i/o rescissió contractuals que han estat delegades en la Junta de Govern Local.
Darrera actualització: 01.08.2019 | 14:45