Llicències i disciplina urbanística

  • Intervenció en l’edificació i l’ús del sòl i del subsòl (llicències urbanístiques d’obres)
  • Protecció de la legalitat urbanística amb imposició de sancions.
  • Planificació de la via pública per la concessió de llicències d’ús privatiu sense obres ni instal·lacions (taules, cadires, parades, mercat setmanal, atraccions, vehicles de venda ambulant, circ, casetes de petards, mudances, bastides, etc).
  • Planificació del domini públic municipal per la concessió de llicències d’ús comú especial (guals, connexions de clavegueram, grues, etc)
  • Tales d’arbres
  • Llicències, comunicacions i declaracions responsables associades a la implantació d’activitats.
  • Llicències urbanístiques associades a xarxes infraestructures.
Darrera actualització: 07.07.2023 | 10:26