Igualtat

  • Planificació i gestió de polítiques públiques per a la igualtat i paritat de sexes.
  • Promoció de la defensa dels drets per a la igualtat entre dones i homes.
  • Polítiques per a la prevenció de la violència de gènere.
Darrera actualització: 29.06.2023 | 12:09